top of page

gweithio gyda ni

P1040026.JPG

Diddordeb mewn ymuno â'n tîm?

  • Ymunwch â'n tîm o Gynghorwyr

  • Ymunwch â'n tîm o Ymarferwyr Lles

  • Ymunwch â'n tîm yn y Swyddfa

Y Gyfnewidfa yn rhan oY Grŵp TCS - Gwasanaethau Cwnsela Therapiwtig sy'n darparu cefnogaeth i oedolion, pobl ifanc, plant a theuluoedd ac yn gweithio i ni yn rhoi gyrfa werth chweil gyda phwrpas.

 

Hoffech chi gofrestru ar gyfer agoriadau a chyfleoedd sydd ar ddod gyda ni? 

Neu a ydych chi am ddangos i ni pa mor wych ydych chi? 

Cwblhewch y ffurflen isod ac atodwch gopi o'ch CV diweddaraf neu edrychwch ar ein swyddi gwag presennol.

Sylwer: Os nad oes gennym gyfleoedd cyfredol o fewn ein sefydliad, byddwn yn cadw eich CV a manylion cyswllt ar ffeil i gysylltu â chi ynglŷn â chyfleoedd yn y dyfodol. Rhowch wybod i ni os hoffech gael eich tynnu oddi ar ein cronfa ddata.

IMG_0177.JPG
exchange_edited.png
Upload CV

Thanks for submitting!

bottom of page