top of page
Background.png

Croeso i
the exchange

Cefnogi Lles Seicolegol a Gwydnwch Emosiynol

pexels-polina-zimmerman-3958461.jpg
Cyfnewid Bright Logo.png

Yn The Exchange rydym yn ymroddedig i les seicolegol plant, pobl ifanc a theuluoedd… Rydym wrth ein bodd yn eu gweld yn ffynnu.

Mae ein tîm profiadol wedi cefnogi llawer o blant, pobl ifanc a theuluoedd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnynt i fod yn hapus ac yn wydn. Mae ein gwaith gydag ysgolion wedi ein galluogi i ddatblygu ein fframwaith dros 18 mlynedd.

I wneud atgyfeiriad ar gyfer cwnsela, cliciwch ar y “Cyfeiriwch Nawr” botwm.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch gallwch anfon neges at y tîm ar y 'Cysylltwch â Ni'tudalen  ac ymdrinnir ag ef fel blaenoriaeth 

Diolch am ymweld; aros ychydig. 

Mae'r tîm yn 

Y Gyfnewidfa.png

ein gwasanaethau

Ysgol Gynradd

Rydym yn helpu ysgolion a theuluoedd i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gefnogi ei gilydd a gwella gwytnwch a lles seicolegol cyffredinol y teulu. 

Ysgol Uwchradd

Mae ein hymagwedd strategol at adeiladu gwytnwch a galluogi lles seicolegol yn integreiddio ein gwaith gyda gwasanaethau eraill yn yr ysgol i gefnogi pobl ifanc.

Lles staff

Rydym yn cyflwyno amrywiaeth o raglenni i staff, sy'n canolbwyntio ar adeiladu eu gwytnwch seicolegol eu hunain. Mae ein Bwydlen Hyfforddi yn caniatáu creu atebion hyfforddi pwrpasol.

adnodd cyfnewid

Rydym yn hyfforddi staff i gyflwyno ein rhaglenni i bobl ifanc. Rydym hefyd yn cynnig ein hystod ein hunain o adnoddau therapiwtig gan gynnwys ein Llyfrgell Adnoddau Rhad ac Am Ddim

Yr hyn a wnawn

Hyfforddiant, Gwaith Grŵp a Gweithdai

Ymgynghoriaeth a Chanllawiau Lles Ar Gyfer Ysgolion a Cholegau

Contact
bottom of page