top of page

ffurflen gydsynio sylfaenol
 

Ar ôl cwblhau atgyfeiriad ar gyfer plentyn oed cynradd mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen ganiatâd i ganiatáu i ni gynnig cymorth. 

Gallwch wneud hyn ar ôl cyflwyno'r atgyfeiriad gan ragweld y cewch gynnig sesiynau gyda'n hymarferwyr. 

 

 Lawrlwythwch ac argraffwch y ffurflen isod. Yna gallwch chi dynnu llun neu sgan a'i anfon iadmin@exchange-counselling.co.uk

bottom of page