top of page
Background.png

ymgynghoriad â rhieni cynradd

pexels-julia-m-cameron-4145347.jpg

rydym yma i helpu

You are here because your child has been referred to The Exchange for support.

 

The next step is for you to book an appointment where you will meet with an Exchange staff member to discuss how we can help.

The appointment will last 50 minutes and can be booked at a time to suit you.

if you are unable to book online, please call

The Exchange on 0330 202 0283

blob bkgd.png

Y BROSES GYFEIRIO

Atgyfeiriad Cychwynnol

Asesiad

Cefnogaeth

Rydych chi yma oherwydd bod ein tîm Cefnogi Cleientiaid wedi derbyn a phrosesu eich atgyfeiriad cychwynnol. 

The parent/ guardian consultation allows us to gather information which will aid in the assessment of your child. We will complete our resilience screening measure during the child assessment to gain insight into the child's narrative

Drwy gydol ein model cymorth 8 sesiwn byddwn yn cydweithio â chi'ch hun. Byddwn yn trefnu i chi gwrdd â'r ymarferydd sy'n gweithio gyda'ch plentyn hanner ffordd drwy'r gefnogaeth ac eto ar y diwedd - gall y ddau fod naill ai dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Mae’r cyfarfodydd hyn yn gyfle i aelod o staff y Gyfnewidfa rannu argymhellion ac adnoddau i’ch helpu i gefnogi eich plentyn.

bottom of page