top of page

Mer, 06 Maw

|

Ysgol Uwchradd Milnes

YN BERSONOL - Ysgol Uwchradd Milnes - Pryder - Gweithdy Lles i Rieni

Mae'r digwyddiad hwn yn ddigwyddiad personol yn Ysgol Uwchradd Milnes, Fochabers ar gyfer Rhieni Moray. Uchafswm o 12 lle - rhowch wybod i ni os na allwch fynychu. Os bydd y gweithdy wedi'i archebu'n llawn, cewch eich ychwanegu at restr aros a byddwn yn cysylltu â chi os bydd lle ar gael.

Mae cofrestru ar gau
Gweler digwyddiadau eraill
YN BERSONOL - Ysgol Uwchradd Milnes - Pryder - Gweithdy Lles i Rieni
YN BERSONOL - Ysgol Uwchradd Milnes - Pryder - Gweithdy Lles i Rieni

Time & Location

06 Maw 2024, 18:00 – 19:30

Ysgol Uwchradd Milnes, West St, Fochabers IV32 7DJ, DU

About the event

Dysgwch sut i gefnogi pobl ifanc sy'n dioddef o bryder a'r effaith y gall hyn ei gael ar fywyd bob dydd.

• Deall eich profiad eich hun o bryder.

• Trafodwch beth all arwyddion pryder fod a sut y gallant effeithio ar bob un ohonom yn wahanol.

• Dysgu strategaethau i helpu i ymdopi â phryder a sut y gall gwahanol weithgareddau gael effaith gadarnhaol ar ein lles cyffredinol.

Share this event

bottom of page