top of page

Mer, 15 Tach

|

Ysgol Uwchradd Elgin

YN BERSONOL - Ysgol Uwchradd Elgin - Pryder - Gweithdy Lles i Rieni

Mae'r digwyddiad hwn yn ddigwyddiad personol yn Ysgol Uwchradd Elgin i Rieni Moray. Uchafswm o 12 lle - rhowch wybod i ni os na allwch fynychu. Os bydd y gweithdy wedi'i archebu'n llawn, cewch eich ychwanegu at restr aros a byddwn yn cysylltu â chi os bydd lle ar gael.

Registration is closed
See other events
YN BERSONOL - Ysgol Uwchradd Elgin - Pryder - Gweithdy Lles i Rieni
YN BERSONOL - Ysgol Uwchradd Elgin - Pryder - Gweithdy Lles i Rieni

Time & Location

15 Tach 2023, 18:30 – 20:00

Ysgol Uwchradd Elgin, Edgar Rd, Elgin IV30 6UD, DU

About the event

Dysgwch sut i gefnogi pobl ifanc sy'n dioddef o bryder a'r effaith y gall hyn ei gael ar fywyd bob dydd.

• Deall eich profiad eich hun o bryder.

• Trafodwch beth all arwyddion pryder fod a sut y gallant effeithio ar bob un ohonom yn wahanol.

• Dysgu strategaethau i helpu i ymdopi â phryder a sut y gall gwahanol weithgareddau gael effaith gadarnhaol ar ein lles cyffredinol.

Share this event

bottom of page